Papağan tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerimiz

Doğadaki mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olarak kuşlar son ana kadar hastalıklarını gizliyorlar.

Kanatlı dostlarımızı özellikle düzenli muayene ederek belli etmedikleri sorunları kontrol ediyoruz.
Bir kuşun hastalığını geç kalmadan tedavi etmenin en iyi yönteminin koruyucu hekimlik olduğunu biliyoruz.

Papağanlarda koruyu hekimlik hizmetlerimiz

Diğer hayvanlar için çok yararlı olan koruyucu veterinerlik hizmetleri, kuşlar için hayati önem taşıyan bir ihtiyaç haline geliyor.

Küçük önlemler ve periyodik kontrollerle papağanların sağlığını korumak ve hastalıklarını farketmek önemli ölçüde mümkün olduğu için papağan dostlarını koruyucu hekimlik hakkında önemle bilgilendiriyoruz.

Papağanlara yönelik koruyucu hekimlik hizmetlerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Papağan hastalıkları tedavi hizmetlerimiz

Yumurtadan yeni çıkan, genç, ergin ve yaşlılık dönemindeki papağanlarda ortaya çıkan hastalıklarla ilgili dahiliye, dermatoloji, göz, KBB, ortopedi ve onkoloji alanında tedavi hizmetleri veriyoruz.

Papağanlara yönelik tedavi hizmetlerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

Papağan sağlığı hizmetlerimizi inceleyin

Papağanlar için koruyucu hekimlik

Opsiyonel (non-core) Aşılar

Papağanlar için aşılar dünyada son derece sınırlıdır. Yakından izlediğimiz gelişmelere ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz

 • Avian polyomavirus - APV (Türkiye’de bulunmuyor)
 • West Nile virus - WNV (Eylül 2019 yayınlarına göre etkin aşılar geliştirilmeye başlandı)
 • Avian influenza - H5N1 (ABD’de resmi kontrollü aşı mevcut)
 • Parrot bornavirus - ABV (NDV ve MVA vektör aşılarının yarar sağladığı görüldü aşı geliştiriliyor)
 • Salmonella (Papağanlar için aşı çalışmaları 2015’ten beri sürüyor)

Parazit temizliği

 • İç parazit temizliği
 • Dış parazit temizliği

Standart bakım

 • Tırnak kesimi
 • Gaga törpüleme ve bakımı
 • Kanat ve telek kontrolü

Periyodik Rutin Muayeneler

 • Kulak burun boğaz ve hava keseleri muayenesi - KBB sağlığı kontrolü
 • Göz ve göz kapakları muayenesi
 • Kalp muayenesi, Oskültasyon - genel kalp sağlığı kontrolü
 • Solunum sistemi muayenesi, Oskültasyon - genel solunum sistemi sağlığı kontrolü; astım, zatürre üst ve alt solunum enfeksiyon ve hastalıklarının erken teşhisi için
 • Cilt muayenesi - telek ve cilt kontrolü; parazit, akar, alerji ve dermatolojik hastalıkların erken teşhisi için
 • Gaga muayenesi - standart dışı büyüme kontrolü
 • Fizyolojik muayene - kas ve iskelet sistemi, pençe, kuyruk, tırnak sağlığı, hareket ve nöroloji kontrolü, kilo ve obezite kayıtları
 • Gaita kontrolü, Mikroskopi - bakteri, parazit ve megabacteriosis kontrolü için

Papağanlar için tedavi

Dahiliye tedavileri

 • Bebek / çocuk papağan hastalıkları
 • Papağan solunum hastalıkları
 • Hava kesesi hastalıkları
 • Gaga ve telekte belirti veren iç hastalıkları
 • Eklem bozukluğu belirtisi veren iç hastalıkları
 • Proventriküler belirti veren iç hastalıkları
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Üriner sistem hastalıkları
 • Erken evre hepatit
 • Erken evre karaciğer yağlanması
 • Obezite
 • Anoreksiya - az yeme, eksik beslenme
 • Pankreatit - pankreas iltihabı
 • Paraziter hastalıklar

Üreme

 • Aşırı kronik yumurtlama
 • Distosi (yumurta oluşmaması)
 • Yumurta kanalı hastalıkları
 • Kistik yumurtalık
 • Üreme yetmezliği
 • Yeni çıkan yavru sağlık danışmanlığı
 • Öksüz yavru sağlık danışmanlığı

Geriatri - Yaşlılık dönemi papağan bakımı

 • Geriatrik riskler takibi
 • Geriatrik diyet ve beslenme danışmanlığı
 • Periyodik destek tedavileri
 • Yaşlılıkta pençe bakımı
 • Telek, telek kökü, cilt kontrolleri; bakım desteği
 • Yaşlılıkta böbrek fonksiyon kontrolleri
 • Yaşlılıkta tiroid kontrolleri
 • İşitme, görme değerlendirmeleri
 • Senilite değerlendirme; danışmanlık
 • Yaşlılığa özel gaga gelişim, deformasyon kontrolleri
 • Geriatrik dehidratasyon değerlendirme, takip
 • İmmün sistem takip ve desteği
 • Yaşlılıkta dejeneratif eklem hastalıkları takibi
 • Yavaşlamaya uygun egzersiz danışmanlığı

Göz, Kulak, Burun, Boğaz, Ağız tedavileri

 • Kornea ülseri
 • Katarakt medikal önleme / geciktirme
 • Glokom ağrı yönetimi, geciktirme
 • Basit konjüktivit önleme
 • Ani körlüğü önleme için hipertansiyonu kontrol altında tutma
 • Kulak iltihabı
 • Nazofaringeal (üst yutak, burun pasajı) polipleri
 • Gaga, damak ve ağız mukoza yaraları

Dermatoloji - deri / telek tedavileri

 • Alerjik, toksik reaksiyon kontrol ve önleme
 • Telek kökü problemleri
 • Akar ısırığı / istilası
 • Akne ve abseler

Ortopedik ve travmatolojik tedavi ve müdahaleler

 • Kalça displazisi
 • Bacak kırıkları
 • Pençelerde batık yabancı cisim
 • Taban yastığı nekrozu

Onkoloji - Kanser

 • Onkolojik cerrahi - tümörün cerrahi sınırlarıyla temizlenmesi
 • Kemoterapi
 • İmmünoterapi uygulamaları - bağışıklık sistemi destek tedavileri

Papağanlar için laboratuvar ve radyoloji

Laboratuvar testleri

Kan

 • Tam kan sayımı - TKS (Thoma lamı)
 • Geniş tam kan sayımı - TKS + formül lökosit + retikülosit
 • Böbrek check-up - Üre (BUN), kreatinin, sodyum, potasyum, fosfor
 • Karaciğer check-up - Bilirubin (total), ALT (GPT), ALP, γ-GT (GGT), AST (GOT), total protein, albumin
 • Pankreas check-up - Glikoz, amilaz, lipaz, kolesterol, fruktozamin, pankreatik amilaz
 • Kas sistemi check-up - CK, LDH, kalsiyum, magnezyum
 • Genel basit check-up - Üre (BUN), Kreatinin, Total Protein, Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Bilirubin (total), ALT, ALP, AST, Glikoz, α-Amilaz, Kolesterol, CK (kreatinin kinaz), LDH (Laktik Dehidrogenaz), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
 • Papağanda diyabet kontrolü - Glikoz

Diğer laboratuvar

 • Tam idrar testi
 • İdrar kültürleri
 • Direkt / endirekt enzim testleri
 • Antibiyogramlar
 • Mikoloji (mantar analizi) testleri
 • Tüm dışkı testleri

Tanısal radyolojik tetkikler

 • Radyografi - Röntgen
 • Ultrasonografi - USG